Przeznaczenie
Centrum Informacyjne Wywiadu Gospodarczego, zgodnie §7 statutu Fundacji, jest jednym ze sposobów realizacji jej edukacyjnych celów. Znajdziecie Państwo na jego stronie bogatą informację o wywiadzie gospodarczym, poczynając od podstaw prawnych, a kończąc na przykładach najlepszych światowych praktyk w zakresie prowadzenia działalności wywiadowczej. Rzetelnie informując o wywiadzie gospodarczym chcemy przybliżyć to jakże ważne narzędzie zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie, a jednocześnie systematycznie rozprawiać się z wieloma mitami, które wokół niego narosły i utrudniają implementację programów wywiadowczych.

Wywiad gospodarczy to nie windykacja, to nie proste sprawdzanie konkurencji w KRS, usługi detektywistyczne czy wykradanie tajemnic przedsiębiorstwa. Wywiad gospodarczy w jego profesjonalnym rozumieniu to proces gromadzenia, przetwarzania, analizowania i dystrybucji informacji wywiadowczych w przedsiębiorstwie lub dla przedsiębiorstwa, prowadzony legalnymi metodami i środkami, którego celem jest wspieranie decyzji zarządczych, a zwłaszcza zdobycie, utrzymanie bądź powiększenie przewagi konkurencyjnej.

Przybliżanie i pogłębianie wiedzy o takim „obliczu” wywiadu gospodarczego jest zasadniczym celem naszego Centrum Informacyjnego.
Centrum