Literatura światowa
Eksplozja literatury poświęconej wywiadowi gospodarczemu miała miejsce na przełomie lat 80. i 90. XX wieku oraz początku wieku XXI. Ujawnili się wówczas autorzy, których po latach można zaliczyć do teoretyków przedmiotu: John E. Prescott, Leonard Fuld, Carolyn M. Vella, John J. McGonagle, Benjamin i Tamara Gilad, Jan Herring i wielu innych. Do dominujących ośrodków naukowo-badawczych nad problematyką wywiadu gospodarczego należy zaliczyć istniejące od 1987 roku Stowarzyszenie Profesjonalistów Wywiadu Gospodarczego USA (SCIP – Society of Competitive Intelligence Professionals, które obecnie występuję pod nazwą Strategic and Competitive Intelligence Professionals) oraz Akademię Wywiadu Gospodarczego (Academy of Competitive Intelligence) z B. Giladem, J. Herringiem, L. Fuldem na czele. Odnotować należy również dorobek piśmienniczy Izraelskiego Forum Wywiadu Gospodarczego (Israeli Forum of Competitive Intelligence) oraz tak rozpoznawanych w świecie wywiadu gospodarczego autorów jak Christ West, Michelle i Curtis Cook, Bernhardt Douglas czy Larry Kahaner.

Wybrane pozycje
 • Berkowitz D. B., Goodman E.A., Strategic Intelligence for American National Security, Wyd. Princeton University Press, 1989.
 • Bernhardt D., Competitive Intelligence. How to acquire and use corporate intelligence and counterintelligence, London Pearson Education Limited 2003.
 • Cook M., Cook C., Competitive Intelligence. Create an Intelligent Organization and Compete to Win, London, Kogan Page, 2000.
 • Fuld L., The New Competitor Intelligence. The Complete Resource for Finding, Analyzing, and Using Information About Your Competitors, New York John Wiley and Sons Inc.1995.
 • Gilad B., Gilad T., The Business Intelligence System, New York AMACOM, 1988.
 • Gilad B., The Art and Science of Business Intelligence Analysis, New York JAI Press 1996.
 • Gilad B., Early Warning, New York AMACOM 2004.
 • Kahaner L., Competitive Intelligence, How to Gather, Analyze, and Use Information to Move Your Business to the Top, New York 1997.
 • Laquer W., A World of Secrets: The Uses and Limits of Intelligence, New York Basic Books 1985.
 • Rothschild W., How To Gain (and Maintain) the Competitive Advantage in Business, New York, McGraw Hill, 1984.
 • Sammon W. L., Business Competitor Intelligence, New York John Wiley&Sons Inc. 1985.
 • Walle A. H., Qualitative Research in Intelligence and Marketing: The New Strategic Convergence, Quorum, 2001.
 • West C., Competitive Intelligence, New York PALGRAVE, 2001.
Publikacje