Korzystanie
Centrum Informacyjne Wywiadu Gospodarczego jest otwartym portalem informacyjnym, dostępnym bez ograniczeń dla wszystkich zainteresowanych tą problematyką oraz propagowaniem idei wywiadu gospodarczego.

Osoby lub instytucje zainteresowane wykorzystaniem materiałów publikowanych w ramach Centrum zapraszamy do kontaktu z zespołem redakcyjnym. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje dalszej propagacji naszych materiałów, publikacji, z zastrzeżeniem, iż będą one wykorzystywane właściwie, bez naruszania dóbr innych osób. Stąd też każde dalsze wykorzystanie materiałów Centrum wymaga aprobaty przez zespół redakcyjny.

W ramach Centrum udostępniamy możliwość publikowania przez zainteresowanych własnych materiałów autorskich, publikacji, artykułów. Osoby zainteresowane taką formą aktywności publicystycznej prosimy o nadsyłanie swoich prac – w formie elektronicznej na wskazany w zakładce „Kontakt” adres mailowy – wraz z podaniem własnych danych kontaktowych.

Nadsyłane materiały będą zamieszczane na stronie Centrum po ich akceptacji przez zespół redakcyjny i stosownych ustaleniach z ich autorami.

Zastrzegamy sobie prawo niepublikowania materiałów, które:
  • nie dotyczą kwestii wywiadu gospodarczego lub obszarów pokrewnych, jak bezpieczeństwo biznesu;
  • zawierają treści prowokacyjne, obraźliwe, rasistowskie, faszystowskie, itp.;
  • zostały nadesłane w sposób anonimowy;
  • stanowią w swej treści własność intelektualną innych osób.
Centrum